สะเก็ดเงินติดต่อได้หรือไม่ ? ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ

สะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวาง เป็นโรคที่แสดงอาการทางผิวหนังอย่างเห็นไดัชัดเจน ในรูปแบบของผื่น ตุ่ม แผล มีการสร้างเซลล์ผิวหนังและการผลัดผิวหนังเร็วกว่าปกติมาก ความรุนแรงของสะเก็ดเงินขึ้นอยู่กับตัวคนไข้แต่ละคน เนื่องจากอาการที่แสดงออกทางผิวหนังที่ดูน่ากลัวและคล้ายกับโรคผิวหนังที่หลายคนกลัว เช่น เรื้อน หรือ กลาก เกลื้อน ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้จากการ…

อ่านต่อคลิก →