สมุนไพรรักษาสะเก็ดเงิน

การรักษาสะเก็ดเงินด้วยแผนปัจจุบันที่ใช้ยาเคมีและมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากหรือในอีกกรณีหนึ่ง คนไข้อาจเคยรักษาด้วยแผนปัจจุบันมาแล้วไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนไข้สะเก็ดเงินนิยมเลือกใช้กัน ประกอบกับประเทศไทยของเรามีประวัติการแพทย์แผนไทยและจีนมานานหลายร้อยปี สูตรยาสมุนไพรที่เรียกว่า สมุนไพรตำรับ จึงมีอยู่หลายสูตร ที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปก็มีและไม่เผยแพร่ก็มี จากการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้เขียนเอง สมุนไพรรักษาสะเก็ดเงิน ที่คนทั่วไปบอกว่ารักษาสะเก็ดเงินได้ผล จะเป็นสมุนไพรตำรับ กล่าวคือ มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน อย่างน้อยก็เกือบ 8 – 10 ชนิด ไม่มียาเดี่ยวหรือสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาสะเก็ดเงินได้ผลอย่างแท้จริงโดยไม่อาศัยสมุนไพรตัวอื่นเลย วิธีรักษาสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพร เท่าที่หาข้อมูลมาได้แนวทางการรักษาจะเป็นสากลไม่ว่าแผนใดก็ตาม คือ มีการใช้ยาสมุนไพรทาสะเก็ดเงินภายนอก (แพทย์บางท่านไม่ใช้วิธีนี้) มีตำรับยาสมุนไพรให้รับประทาน (แพทย์ทุกท่านใช้วิธีนี้) รักษาด้านกายภาพ โดยการนวด ฝังเข็ม กดจุดหรือวิธีอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้เลือดและลมปราณไหลเวียนดี กำจัดสารพิษในร่างกาย เข้าสู่ภาวะสมดุลได้ไวขึ้น ประเภทของสมุนไพรสะเก็ดเงิน ตำรับสมุนไพรส่วนใหญ่ถือเป็นยาแผนโบราณ (มีบ้างที่อยู่ในรูปอาหารเสริม อยู่ในรูปยาแผนโบราณหรืออาหารเสริมต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ ยาแผนโบราณในรูปสมุนไพร ลักษณะของยาจะเป็นการนำเอาสมุนไพรหลายชนิดมารวมกัน ก่อนการรับประทานต้องผ่านกรรมวิธีเสียก่อนเช่น การต้มหรือเคียว ยาจะมาในรูปแบบของ ต้น แก่น ใบ หัว เหง้า ราก กระพี้ เนื้อไม้ ยางไม้…

อ่านต่อคลิก →