นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  1. เราจะทำการเก็บข้อมูล ที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มติดต่อ เพื่อการติดต่อกลับเท่านั้น
  2. เราจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปขาย ขยาย หรือเผยแพร่ในทางอื่น นอกเสียจากว่าได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. เราอาจจะมีการติดต่อกับท่าน ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรือทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่ควรทราบ หรือแจ้งบริการต่างๆที่เราคิดว่าเหมาะสมกับท่าน
  4. เรายืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดี และไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้