อาหารสำหรับสะเก็ดเงิน

“กินอาหารให้เป็นยา” หลายท่านคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าอาหารมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องกินอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ศาสตร์ของการกินอาหารให้มีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าและสะสมความรู้กันมาเป็นร้อยปี จนกระทั่งมีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนี้ในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการวิจัย ค้นคว้า ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และสรุปผลการทดลอง กลายเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้จริง การกินอาหารกับสะเก็ดเงิน ? เนื่องจากอาหารมีความสำคัญต่อภาวะสมดุลร่างกาย และภาวะสมดุลนั้นมีผลต่อสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีความแข็งแรงทนทานในการต่อต้านโรคหรือระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนผู้ที่สุขภาพไม่ดีย่อมไม่แข็งแรง ป่วยง่ายเพราะระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี ถ้าเราทราบอย่างนี้แล้ว โรคสะเก็ดเงินที่ได้ชื่อว่าเป็นโรค”ภูมิเพี้ยน” ย่อมมีความเกียวพันกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าผู้ป่วยสะเก็ดเงินสามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้ แน่นอนว่าร่างกายย่อมแข็งแรงและมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ป่วยสะเก็ดเงินไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของร่างกายได้ ย่อมหมายถึง การเพิ่มโอกาสให้สะเก็ดเงินแสดงอาการได้ ดังนั้น ผู้ป่วยสะเก็ดเงินจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการรักษาสมดุลของร่างกายด้วยการกินอาหารให้ถูกชนิด ถูกสัดส่วนและหลีกเลี่ยงอาหารแสลงที่จะก่อให้เกิดอาการสะเก็ดเงินในภายหลังได้ ร่างกายสมดุลหรือไม่ทราบได้อย่างไร ? การนิยามภาวะสมดุลของร่างกายแตกต่างกันไปตามการแพทย์แต่ละแขนง ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้สืบทอดกันมา แพทย์แผนจีน สมดุลหยินหยาง แพทย์แผนไทย สมดุลธาตุทั้ง 4 ดินน้ำลมไฟ แพทย์แผนตะวันตก สมดุลกรดด่าง ในความเข้าใจของผู้เขียน จากที่ได้ศึกษาข้อมูลมาคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนกันในสาระแตกต่างในวิธีการถ่ายทอด อันเนื่องจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และสังคม ก่อให้เกิดวิชาแพทย์หลายๆแขนงที่ต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงสมดุลของร่างกายโดยอ้างอิงจากสมดุลกรดด่าง เพราะมีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยค้นคว้าและเอกสารอ้างอิงที่หาได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังสามารถแสดงตัวเลขให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ชัดเจนมากกว่าด้วย เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะวัดสมดุลกรดด่างของร่างกายได้โดยตรง…

อ่านต่อคลิก →

กินผักรักษาสะเก็ดเงินได้จริงหรือ ?

หนึ่งในอาหารหลักห้าหมู่ของไทยที่ทุกคนรู้จักกันดีตั้งแต่เล็กจนโต คือ ผัก ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผักในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดแต่ละชนิดมีสารอาหาร คุณค่าทางอาหารและผลดีต่อสะเก็ดเงินไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร และพฤกษเคมี (phytochemicals = เคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ของพืช) พืชผักในประเทศไทยของเราที่นิยมกินกันมีอยู่ประมาณ 30 ชนิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อคนไข้สะเก็ดเงินในการดูแลสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเลือกกินให้ถูกชนิดให้ถูกวิธีและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องการกินผักเพื่อรักษาสะเก็ดเงินนั้น เราต้องมาจับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ เพื่อรักษาสมดุลและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำความเข้าใจก่อนนิดนึง การกินผักเพื่อรักษาสะเก็ดเงินสำหรับแต่ละคนอาจจะได้ผลมากน้อยและช้าเร็วไม่เท่ากัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ความรุนแรงของสะเก็ดเงินไม่เท่ากัน หลายกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการให้ยารักษาสะเก็ดเงินร่วมกับการเลือกกินอาหาร 2. ความมีวินัยและความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ต้องยอมรับว่าการทานผักให้ได้สัดส่วนเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน บางคนทำได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็แอบไปกินของต้องห้ามของแสลงที่ทำให้อาการสะเก็ดเงินปะทุขึ้นมาอีก 3. วิธีการกินผักเพื่อรักษาสะเก็ดเงินใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละคน อย่างเร็วที่สุดก็ดีขึ้นได้ภายใน 2-3 เดือน แต่ก็มีในหลายๆกรณีทีต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสุขภาพพื้นฐานของคนไข้แต่ละคน กินผักดีต่อสะเก็ดเงินอย่างไร ? มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า การทานผักจะมีประโยชน์ต่อการต้านโรคที่เกียวกับความเสื่อม กล่าวคือ โรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมถอยของอวัยวะเมื่อระยะเวลาผ่านไป เช่น เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจ เกาต์ มะเร็ง เป็นต้น…

อ่านต่อคลิก →

สะเก็ดเงินจากภูมิแพ้อาหาร

ภูมิแพ้ถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีผลตอบสนองต่อสารบางอย่างที่ได้รับเข้าไปในร่างกายมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การดื่ม การกินหรือสัมผัสที่ผิวหนัง แล้วร่างกายแสดงอาการ”อักเสบ”ออกมา ในรูปแบบของความผิดปกติต่างๆกัน เช่น ตาแดง คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล จาม เจ็บคอ ผื่นขึ้นตามผิวหนัง ลมพิษ คัน เป็นต้น หลายท่านคุ้นเคยกับอาการภูมิแพ้ในลักษณะของการแพ้อากาศตอนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศเย็น หรือในสภาพอากาศที่มีมลพิษมาก เช่น ฝุ่นละออง ควันรถ จนติดปากพูดกันเป็นประจำว่า แพ้อากาศหรือแพ้ฝุ่น การแพ้ของคนเราเกิดได้กับสารหลากหลายชนิด เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ ไรฝุ่น แมลงสาบ ฝุ่นละออง ถั่ว แอปเปิ้ล เหล้า เบียร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “สารก่อภูมิแพ้” นั่นเอง หลายท่านอาจสงสัยว่า โรคภูมิแพ้เกียวกับข้องกับสะเก็ดเงินอย่างไร ? ลองติดตามดู ภูมิแพ้อาหารกับสะเก็ดเงิน ในยุคปัจจุบันทีมีอาหารนานาชนิดให้เราเลือกรับประทาน ร่างกายของคนเราแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะทางด้านพันธุกรรม การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนต่ออาหารชนิดหนึ่งๆไม่เหมือนกัน หากผู้กินมีอาการแพ้สารบางอย่างในอาหาร ร่างกายย่อมแสดงอาการที่เรียกว่า ภูมิแพ้ ออกมา โดยที่อาการภูมิแพ้ที่แสดงออกมาเกิดขึ้นมาจากการอักเสบ สะเก็ดเงินได้ชื่อว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งที่แสดงอาการออกทางผิวหนัง…

อ่านต่อคลิก →