สาเหตุสะเก็ดเงิน

โดยข้อเท็จจริงแล้ว สาเหตุสะเก็ดเงินยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด ข้อมูลจากการวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีอยู่ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ บอกได้เพียงสิ่งที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดสะเก็ดเงินได้ การรักษาสะเก็ดเงินจึงสามารถรักษาได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น ในส่วนของแพทย์ทางเลือก มุมมองที่มีต่อสาเหตุของสะเก็ดเงินต่างออกไปจากแผนแพทย์ปัจจุบัน โดยจะมองในลักษณะที่เป็นความบกพร่องของระบบภายใน เช่น ระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง และการขาดความสมดุลของร่างกาย…

อ่านต่อคลิก →