สะเก็ดเงินติดต่อได้หรือไม่ ? ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ

สะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวาง เป็นโรคที่แสดงอาการทางผิวหนังอย่างเห็นไดัชัดเจน ในรูปแบบของผื่น ตุ่ม แผล มีการสร้างเซลล์ผิวหนังและการผลัดผิวหนังเร็วกว่าปกติมาก ความรุนแรงของสะเก็ดเงินขึ้นอยู่กับตัวคนไข้แต่ละคน เนื่องจากอาการที่แสดงออกทางผิวหนังที่ดูน่ากลัวและคล้ายกับโรคผิวหนังที่หลายคนกลัว เช่น เรื้อน หรือ กลาก เกลื้อน ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้จากการ…

อ่านต่อคลิก →

โรคสะเก็ดเงิน เรื้อนกวางและอาการสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวาง (Psoriasis) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อาการจะเกิดเมื่อภูมิคุ้มกันร่างกายเข้าใจผิดว่าเซลล์ผิวหนังเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค ส่งผลให้ผิวหนังมีการลอกตัวหรือผลัดตัวเร็วกว่าปกติ 10 เท่า สะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ อย่างไรก็ตามสะเก็ดเงินมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงของการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ซึ่งมักเกิดกับผู้ที่

อ่านต่อคลิก →