เกี่ยวกับเรา

พวกเราเป็นกลุ่มนักเขียนบทความสุขภาพ เน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคชนิดต่างๆ สะเก็ดเงินเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่า แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ คือ แนวทางของการใช้แพทย์ทางเลือกและสมุนไพร การเลือกใช้อาหารเสริมและวิตามิน รวมถึงการใช้โภชนาบำบัด (การบำบัดด้วยอาหาร) ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จึงมุ่งเน้นไปในแนวทางดังกล่าว

จากข้อมูลสะเก็ดเงินจำนวนมากที่เราได้ศึกษามา ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พบว่า การรักษาส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาที่ปลายเหตุ โดยรักษาไปที่ผิวหนังที่เกิดอาการสะเก็ดเงิน มีบ้างที่ทานยาเคมีช่วย แต่ก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากและผลที่ได้ก็ยังไม่ดีนัก การรักษาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่า คือ การรักษาจากภายในสู่ภายนอก กล่าวคือ มุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดี จะช่วยคนไข้ได้มากกว่าในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือบทความในเว็บไซต์นี้มิใดทำการศึกษาโดยแพทย์หรือผู้ชำนาญการสะเก็ดเงินเฉพาะทาง การรักษาสะเก็ดเงินที่ดีที่สุด ยังคงต้องปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาและเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ต่อไปตามลำดับ

ด้วยความปราถนาดีต่อทุกท่าน
ทีมงาน PsoriasisCTRL.com